ඔබගේ සියළුම වාහන අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අදම අපව අමතන්න - Rs 5,000

image
0727431103 Contact No Time of service Time of service I am a Service provider Type of Ad Added Oct 7, 2017 Location Gampaha Views 36
Rating
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Description:

TP Enterprises –Cab services

 

සියළුම වර්ගයේ වාහන, රියදුරු සහිතව හෝ රහිතව අවශ්‍ය කර තිබේ. ඉක්මනින් අමතන්න. ඉතා හොඳ ගෙවීම්. කාර්, වෑන්, Jeep, ට්‍රක් රථ විශේෂයි. ගනේමුල්ල, ගම්පහ, රාගම , කදාන, ජා ඇල, කඩවත , උඩුගම්පොල , අවට වාහන වඩාත් සුදුසුයි.

 

TP Enterprises

011 597 7775            033 225 1229          072 743 1103           077 514 2106

Tags
Sumedha Mawatha, Ganemulla, Sri Lanka

Advance Search

All Categories

Latest Ads

©mashrolanka 2017,All Rights Reserved.